Praktyczne rozwiązania dla biznesu

Coaching kariery

Naszymi Klientami są Pracownicy Firm, które powierzyły nam realizację takiej usługi oraz Klienci Indywidualni. Pomagamy im w zidentyfikowaniu potencjału i w rozwoju kariery zawodowej na różnych jej etapach. Specjalizujemy się w coachingu kariery, doradztwie zawodowym oraz sporządzamy Bilans Kompetencji. Badamy Style Myślenia i Działania FRIS. Zakres każdego projektu każdorazowo ustalamy i modyfikujemy zgodnie z celami Klienta. Zapraszamy do kontaktu.

Warunki Uczestnictwa

1. Zgłoszenie Udziału dokonywane jest poprzez Formularz Zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.hrdirect.pl.

2. Po potwierdzeniu realizacji szkolenia przez Organizatora, Uczestnik ma obowiązek potwierdzenia zgłoszenia oraz dokonania pełnej płatności za uczestnictwo w szkoleniu nie później niż na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik nie zostanie obciążony kosztami w przypadku pisemnego lub mailowego powiadomienia o tym fakcie Organizatora, nie później jednak niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszego zgłoszenia rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 100% wartości szkolenia.

4. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa oraz nie wzięcia udziału w szkoleniu, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 100% wartości szkolenia.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Uczestnikowi zostaną zwrócone koszty w wysokości 100% wartości szkolenia.