Praktyczne rozwiązania dla biznesu

Kalendarz Szkoleń

Jako praktycy HR chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem prowadząc szkolenia otwarte z zakresu zarządzania pracownikami. Co wyróżnia nasze szkolenia? Prowadzą je zawsze eksperci z danej dziedziny, praktycy biznesu i doświadczeni trenerzy. Mają one charakter warsztatów stwarzających przestrzeń do efektywnego nabywania nowej wiedzy i umiejętności, angażujących ćwiczeń, zapoznania się ze sprawdzonymi rozwiązaniami oraz do wymiany doświadczeń i inspiracji. Pracujemy w małych grupach, dbamy o transfer wiedzy po zakończeniu szkolenia. Zapraszamy do zapoznania się z propozycją naszych szkoleń otwartych i do kontaktu.

Warunki Uczestnictwa

1. Zgłoszenie Udziału dokonywane jest poprzez Formularz Zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.hrdirect.pl.

2. Po potwierdzeniu realizacji szkolenia przez Organizatora, Uczestnik ma obowiązek potwierdzenia zgłoszenia oraz dokonania pełnej płatności za uczestnictwo w szkoleniu nie później niż na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik nie zostanie obciążony kosztami w przypadku pisemnego lub mailowego powiadomienia o tym fakcie Organizatora, nie później jednak niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszego zgłoszenia rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 100% wartości szkolenia.

4. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa oraz nie wzięcia udziału w szkoleniu, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 100% wartości szkolenia.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Uczestnikowi zostaną zwrócone koszty w wysokości 100% wartości szkolenia.