Praktyczne rozwiązania dla biznesu

Rozwój kompetencji

Oferujemy Państwu szkolenia rozwijające:

. Co wyróżnia nasze szkolenia? Dbamy o to, aby stwarzać Uczestnikom przestrzeń do uczenia się przez doświadczenie oraz dawać im możliwość poznania efektywnych i sprawdzonych rozwiązań. Dlatego nasi trenerzy to praktycy biznesu, osoby z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i dydaktyce, a nasze szkolenia mają charakter warsztatowy. Program szkolenia tworzymy w oparciu o specyficzne cele Klienta, dbamy o transfer wiedzy po jego zakończeniu. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką proponowanych szkoleń i do kontaktu.

Warunki Uczestnictwa

1. Zgłoszenie Udziału dokonywane jest poprzez Formularz Zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.hrdirect.pl.

2. Po potwierdzeniu realizacji szkolenia przez Organizatora, Uczestnik ma obowiązek potwierdzenia zgłoszenia oraz dokonania pełnej płatności za uczestnictwo w szkoleniu nie później niż na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik nie zostanie obciążony kosztami w przypadku pisemnego lub mailowego powiadomienia o tym fakcie Organizatora, nie później jednak niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszego zgłoszenia rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 100% wartości szkolenia.

4. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa oraz nie wzięcia udziału w szkoleniu, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 100% wartości szkolenia.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Uczestnikowi zostaną zwrócone koszty w wysokości 100% wartości szkolenia.