Praktyczne rozwiązania dla biznesu

Strefa Wiedzy

Szukasz wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi? Trendów w HR? Inspiracji? Zajrzyj do naszych artykułów w Strefie Wiedzy.

  • Czy warto sięgać po programy poleceń? Zdecydowanie tak - według najnowszego międzynarodowego raportu LinkedIn Global Recruiting Trends 2017, polecenia pracownicze stanowią najlepsze źródło jakościowych rekrutacji dla aż 48% pracodawców. Co jest zatem źródłem sukcesu tzw. programów referralowych? To właściwe połączenie interesów wielu stron: pracodawcy zyskują dostęp do dobrych kandydatów,...
  • Ile dzikich królików żyje w Australii? – czyli o tzw. absurdalnych pytaniach... Słyszałeś pewnie albo sam zetknąłeś się z „dziwnym pytaniem" zadanym przez rekrutera w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Ile dzikich królików żyje w Australii? Ile kwiatów zmieści się na łące o powierzchni 0,5ha? Proszę wyrecytować swój ulubiony wiersz.... – to przykład tzw. pytań czy zadań absurdalnych . Czy warto ich używać, a jeśli tak, to kiedy? Czy...
  • Standard rekrutacyjny w oczach kandydata i pracodawcy. Aż 6 na 10 pracodawców deklaruje, że stosuje standardy rekrutacyjne w kontaktach z kandydatami, mające zwiększyć efektywność procesu naboru oraz wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy jako pracodawcy. Z drugiej jednak strony aż 62% starających się o pracę nie uważa, aby firmy dbały o relacje z nimi – wynika z 4. edycji badania eRecruiter „Candidate...
  • Motywacja Kandydata do pracy – sprawdź ją koniecznie! Z pewnością każdy z rekruterów słyszy często od Kandydatów, że: powodem odejścia z poprzedniej pracy był brak możliwości rozwoju lub: szukam miejsca, w którym będę miał szansę awansu . Czasem pojawia sią motyw finansowy lub zła atmosfera w pracy. Do czego wykorzystać takie informacje? – oczywiście do sprawdzenia motywacji kandydata. Każdy z nas jest...
  • Wybieramy firmę szkoleniową - Subiektywny przewodnik po rynku szkoleniowym... Na naszym rynku funkcjonują tysiące firm szkoleniowych. Jak wybrać tę najwłaściwszą? Jakie kryteria wyboru brać pod uwagę? Czego wymagać? Jak efektywnie współpracować? Niniejszy, subiektywny przewodnik po rynku szkoleniowym, ma pomóc wszystkim osobom odpowiedzialnym w firmie za zarządzanie szkoleniami znaleźć odpowiedzi na te i inne ważne pytania....
  • Dobre szkolenie, czyli jakie? Jeśli odpowiadacie w Waszych Firmach za obszar szkoleniowo-rozwojowy, na pewno często zastanawiacie się po czym poznać, że zamawiane przez Was szkolenie będzie dobre, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynacie współpracę z daną firmą szkoleniową czy trenerem. Poniżej opisuję kilka kluczowych czynników , na które warto zwrócić uwagę zamawiając szkolenie, ponieważ...
  • FRIS bez tajemnic Będąc psychologiem, pracując jako rektuter, asesor czy doradca zawodowy, poznałam większość dostępnych na naszym rynku narzędzi diagnozujących kompetencje i predyspozycje zawodowe. Ale dopiero FRIS przekonał mnie do siebie naprawdę.... Czym zatem jest i za co można go polubić? FRIS to nowe narzędzie rozwojowe trafnie określające i opisujące nasz naturalny...
  • Po co firmie kompetencje? Wiele firm, które wdrożyło u siebie system zarządzania kompetencjami, nazywa je „kręgosłupem" wszystkich działań HR. Dlaczego? – Ponieważ scalają one większość systemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkim w organizacji i pozwalają na optymalne i efektywne czerpanie z jego potencjału. Mając dobrze opracowany i wdrożony model kompetencji można:...

Warunki Uczestnictwa

1. Zgłoszenie Udziału dokonywane jest poprzez Formularz Zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.hrdirect.pl.

2. Po potwierdzeniu realizacji szkolenia przez Organizatora, Uczestnik ma obowiązek potwierdzenia zgłoszenia oraz dokonania pełnej płatności za uczestnictwo w szkoleniu nie później niż na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik nie zostanie obciążony kosztami w przypadku pisemnego lub mailowego powiadomienia o tym fakcie Organizatora, nie później jednak niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszego zgłoszenia rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 100% wartości szkolenia.

4. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa oraz nie wzięcia udziału w szkoleniu, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 100% wartości szkolenia.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Uczestnikowi zostaną zwrócone koszty w wysokości 100% wartości szkolenia.