Praktyczne rozwiązania dla biznesu

Szkolenia HR

Jako praktycy HR chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z pracownikami Działów HR, menadżerami i wszystkimi osobami zainteresowanymi tematyką zarządzania pracownikami. Co wyróżnia nasze szkolenia? Dbamy o to, aby dostarczać Uczestnikom kompleksową wiedzę z danej tematyki, pogłębiać ich umiejętności oraz dawać im możliwość poznania praktycznych, efektywnych i sprawdzonych rozwiązań i narzędzi. Większość naszych szkoleń ma charakter warsztatowy. Program szkolenia tworzymy w oparciu o specyficzne cele Klienta, dbamy o transfer wiedzy po zakończeniu szkolenia. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką proponowanych szkoleń i do kontaktu.

Warunki Uczestnictwa

1. Zgłoszenie Udziału dokonywane jest poprzez Formularz Zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.hrdirect.pl.

2. Po potwierdzeniu realizacji szkolenia przez Organizatora, Uczestnik ma obowiązek potwierdzenia zgłoszenia oraz dokonania pełnej płatności za uczestnictwo w szkoleniu nie później niż na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik nie zostanie obciążony kosztami w przypadku pisemnego lub mailowego powiadomienia o tym fakcie Organizatora, nie później jednak niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszego zgłoszenia rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 100% wartości szkolenia.

4. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa oraz nie wzięcia udziału w szkoleniu, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 100% wartości szkolenia.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Uczestnikowi zostaną zwrócone koszty w wysokości 100% wartości szkolenia.